• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacy verklaring HOORbatterijen.nl

Via deze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. HOORbatterijen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je  eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

HOORbatterijen.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-06-2022.

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van je bestelling of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, Adres, Woonplaats (NAW-gegevens)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Toegang accountomgeving 

Met ons klantaccount kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

 • Afhandelen bestelling. Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer. Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw betaalgegevens.
 • Communicatie. Om de communicatie omtrent je bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je contactgegevens.
 • Reviews. Om te weten hoe je onze service hebt ervaren, nodigen we je via een e-mail uit om een review te schrijven.
 • Uitvoering wettelijke plicht. Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • E-mail Marketing. Om je van aanbiedingen, acties en campagnes te kunnen voorzien, maken wij gebruik van je contactgegevens.

Contact en nieuwsbrief Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van je vraag. Wij verzenden ca. 1 tot 2 x per maand een nieuwsbrief waarmee wij je informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Publicatie Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden wij werken samen met derden voor je betalingen, de logistieke verwerking, het beheer van onze webshop, het verzamelen van reviews en nieuwsbrieven. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van je gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen HOORbatterijen.nl en de partner. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden.

Cookies We maken gebruik van Cookies om de website optimaal te laten werken. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie geeft ons geen inzichten op persoonsniveau (IP-adres kan niet herleid worden, we delen geen gegevens, er is een bewerkingsovereenkomst met Google).

Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie en zolang dat nodig is volgens de fiscale bewaarplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

HOORbatterijen.nl
afdeling Klantenservice
Nikkelstraat 43
1411 AH Naarden

e-mail: [email protected]

Tel. +31352040019

Kvk 70108765

BTW Nummer NL858145406B01